· Byggarbetsmiljösamordnare (Bas-P)
· Kvalitetsansvarig enligt PBL
· Entreprenadbesiktningar
· CAD-projektering
· Projektledning
   
Startsida
Projektledning
Projekteringsledning
CAD Projektering
Kvalitetsansvarig PBL
Entreprenadbesikningar
Försäkringar & Ansvar
Kvalitet & Miljö

Projekteringsledning

Oavsett ett projekts storlek och omfattning krävs oftast insatser av flera olika projektörer såsom konstruktörer , el-, rör-, vent.-, hiss- storkökskonsulter, m fl.
Förutom att utse dessa och se till att de tar fram den produkt som passar bäst just för Byggherrens och beställarens behov, måste deras pågående arbete samordnas och stämmas av så att de olika delarna så småningom bildar en väl fungerande enhet.

Naturligtvis skall projekteringen ledas av lämplig och kompetent personal.
Dessa kan komma från en entreprenörorganisation eller från ett inhyrt konsultföretag. Beställaren måste dock styra projektet och en rutin för detta skall dokumenteras. Detta innefattar att vi måste precisera vilka krav som skall ställas på den ansvarige projekteringsledaren, planera hur styrningen skall ske och ange vem som är ansvarig för de olika ingående momenten. Vid omfattande och komplicerade projekt där många teknikområden är aktuella måste vi ange inbördes relationer mellan de olika konsulter som deltar i projektet.

De krav som finns på resultatet - ekonomi och utförande - måste definieras och dokumenteras så att den färdiga konstruktionen senare kan jämföras med dessa. Naturligtvis skall resultatet uppfylla de krav som ställdes på projektet från början.

Vid projekteringsmöten skall man ha erforderliga genomgångar varvid man går igenom projektet. Detta skall ske från planeringsstadiet över genomförandet till dess projekteringarbetet är färdigt. Genomgångarna skall protokollföras.


 
 
Nyheter
Överlåtelsebesiktning...
Arkitekthandlingar...
Entreprenadbesiktningar...
Fler nyheter »
Nyhetsbyrån
2018-09-24 / 18:01
1 oktober: Henriksdalsringen fyller 50 år
2018-09-24 / 17:29
Var någonstans i Stockholm spelade Roxette in den här videon? How Do You Do? -låten
2018-09-24 / 14:25
Ekolsundsbroarna , varför två st?
2018-09-24 / 14:06
Vilken påverkan har värmeverk på miljön?
2018-09-24 / 06:01
Mölndals kommun gör en miljonprogram 2.0. Skövla rubbet.
RSS Feed
RSS Feed
 
 
Copyright © errwe.com - All Rights Reserved - Powered by: SEO CMS - design by vidir